logo

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Utoljára frissítve: 2020. október 1.

MEGÁLLAPODÁS A FELTÉTELEKRŐL

A jelen Használati Feltételek jogilag kötelező érvényű megállapodást képeznek a https://www.ajanlatok365.hu webhely használatára és hozzáférésére vonatkozóan Ön, személyesen vagy egy szervezet nevében ("Ön"), és az We Are 365 LLC („Vállalat”, „mi”) között, valamint bármely más kommunikációs eszköz, médiacsatorna, mobil webhely vagy mobilalkalmazás használatára is, amelyek ehhez a webhelyhez tartoznak, vagy bármely más módon kapcsolódnak (együttesen, a "Webhely"). A Webhely használatának megkezdésével Ön elfogadja, hogy elolvasta, megértette és egyetért az összes Felhasználási Feltétellel. HA NEM ÉRT EGYET ÉS FOGAD EL MINDEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELT, AKKOR ÖNNEK TILOS HASZNÁLNIA EZT A WEBHELYET, ÉS AZONNAL ABBA KELL HAGYNIA A HASZNÁLATÁT. A Webhelyre időről időre felkerülő kiegészítő feltételeket vagy dokumentumokat kifejezetten hivatkozás céljából adjuk hozzá. Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor és bármilyen okból módosítsuk a jelen Felhasználási Feltételeket. Minden változásról értesítjük Önt a jelen Felhasználási Feltételek "Utoljára Frissítve" dátumának frissítésével, és Ön lemond arról a jogáról, hogy minden egyes változásról külön értesítést kapjon. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen felülvizsgálja ezeket a Felhasználási Feltételeket, hogy folyamatosan értesüljön a frissítésekről. Ha Ön a módosított Felhasználási Feltételek közzététele után használja a Webhelyet, akkor Ön ezen módosított feltételek hatálya alá tartozik, és elfogadja azokat.

A Webhelyen megadott információk nem arra vannak szánva, hogy terjesszék vagy felhasználják őket olyan személyek vagy jogalanyok bármely joghatóságban vagy országban, ahol az ilyen terjesztést vagy felhasználást tiltják a törvények vagy szabályzatok, vagy amely az adott joghatóságon vagy országon belül bármilyen regisztrációs követeleményhez köt minket. Következésképpen azok a személyek, akik máshonnan kívánnak hozzáférni a Webhelyhez, ezt saját kezdeményezésükre teszik, és kizárólag akkor felelnek a helyi törvények betartásáért, ha és amennyiben a helyi törvények alkalmazhatók. A Webhely a 18 éves életkort betöltött felhasználók számára készült. 18 év alatti személyek nem használhatják és nem regisztrálhatnak a Webhelyre.

SZELLEMI TULAJDONJOGOK

Eltérő rendelkezés hiányában a Webhely tulajdonosa mi vagyunk, és a Webhelyen található összes forráskód, adatbázis, funkcionalitás, szoftver, weboldal tervezés, audio, video, szöveg, fénykép és grafika (gyűjtőnévként a „Tartalom”), valamint a védjegyek, a szolgáltatások jelölései és a logók (a továbbiakban: „Védjegyek”) a mi tulajdonunkban vannak vagy a mi ellenőrzésünk alatt állnak, és szerzői jogi és védjegytörvények, valamint az Egyesült Államok más szellemi tulajdonjogi- és tisztességtelen piaci magatartás törvényei, nemzetközi szerzői jogi törvények és nemzetközi egyezmények védik őket. A Tartalom és a Védjegyek az "AS IS" Webhelyen találhatóak, kizárólag tájékoztatás céljából és személyes használatra. Ha nincs erre vonatkozó információ a jelen Felhasználási Feltételekben, akkor a Webhely egyetlen részét és semmilyen Tartalmát vagy Védjegyét nem szabad másolni, sokszorosítani, hozzáadni, újból közzétenni, feltölteni, közzétenni, nyilvánosan megjeleníteni, kódolni, lefordítani, továbbítani, terjeszteni, eladni, licencbe adni vagy felhasználni bármilyen kereskedelmi célra az előzetes írásbeli engedélyünk nélkül.

Ha Ön jogosult használni a Webhelyet, korlátozott engedélyt kap a Webhely eléréséhez és használatához, valamint a Tartalom bármely olyan részének letöltéséhez vagy kinyomtatásához, amelyhez megfelelően hozzájutott, kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra. Fenntartunk minden olyan jogot, amelyet nem adtunk meg Önnek a Webhelyen.

FELHASZNÁLÓI REPREZENTÁCIÓK

A Webhely használatával Ön kijelenti és szavatolja, hogy: (1) Ön jogosult rá és vállalja, hogy betartja a jelen Felhasználási Feltételeket; (2) Ön nem kiskorú abban a joghatóságban, amelyben lakik; (3) Ön nem fog automatizált vagy nem emberi úton hozzáférni a Webhelyhez, akár boton vagy scripten keresztül, vagy más módon; (4) Ön nem használja a Webhelyt törvénytelen vagy jogosulatlan célokra; és (5) a Webhely használata nem sérti az jogerős törvényeket vagy szabályozásokat. Ha bármilyen hamis, pontatlan, érvénytelen vagy hiányos információt ad meg, akkor jogunk van felfüggeszteni vagy megszüntetni a felhasználói fiókját, és megvonni Önt a Webhely (vagy annak bármely részének) jelenlegi vagy jövőbeni használatától.

TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK

Ön nem használhatja a Webhelyt olyan célból, amit nem tettük elérhetővé az Ön számára. A Webhely nem használható semmilyen kereskedelmi célból, kivéve azokat, amelyeket kifejezetten támogattunk vagy jóváhagyunk. A Webhely felhasználójaként vállalja, hogy: 1. Nem kéri le az adatokat vagy más tartalmakat a Webhelyről, hogy írásos engedélyünk nélkül közvetlenül vagy közvetve létrehozzon vagy összeállítson egy gyűjteményt, összeállítást, adatbázist vagy könyvtárat. 2. Nem vesz részt a Webhelyre vezető illetéktelen hálózatok vagy linkek előállításában és terjesztésében. 3. Nem másolja vagy adaptálja a Webhelyen található szoftvert, beleértve, de nem kizárólag, a HTML-t, a JavaScript-et vagy más kódot. 4. Nem fejleszt vagy terjeszt semmilyen automatizált rendszert, beleértve, de nem kizárólag, a Webhelyen kívüli hozzáférést biztosító pókot, robotot, csapda segédprogramot, scrapert vagy olvasót, vagy engedély nélküli scriptet vagy egyéb szoftvert, ha az nem a hagyományos keresőmotor vagy az internetes böngésző eredményeként keletkezik. 5. Nem használ beszerzési ügynököt a Webhelyen történő vásárlásokhoz. 6. Nem használja a Webhelyet és a Tartalmat arra, hogy konkuráljon nekünk, vagy hogy bármilyen jövedelmet termeljen, üzleti vállalkozást csináljon belőle.

A FELHASZNÁLÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

A Webhely nem ad lehetőséget tartalmak beküldésére vagy közzétételére. Lehetőséget biztosíthatunk Önnek arra, hogy tartalmat és anyagokat hozzon létre, küldjön be, tegyen közzé, jelenítsen meg, továbbítson, értékeljen, posztoljon, terjesszen vagy továbbítson nekünk vagy a Webhelyen, beleértve, de nem kizárólag, a szöveget, az írást, a videót, az audiót, a fényképet, a grafikát, a megjegyzéseket, a javaslatokat, személyes információkat vagy más anyagokat (együttesen: "Hozzájárulások"). A Hozzájárulások láthatók lehetnek a Webhely más felhasználói számára és más weboldalakon keresztül. Ezért minden Ön által továbbított hozzájárulást a Webhely Adatvédelmi Szabályzatának megfelelően kezelünk. Minden Hozzájárulás létrehozásakor vagy közzétételekor kijelenti és szavatolja, hogy:

 1. Az Ön Hozzájárulásainak létrehozása, terjesztése, továbbítása, nyilvános megjelenítése, letöltése, másolása vagy azokhoz való hozzáférése nem sérti vagy fogja sérteni bármely harmadik fél tulajdonjogokat, beleértve, de nem kizárólag, a szerzői jogokat, szabadalmakat, védjegyeket, üzleti titkokat és erkölcsi jogokat.
 2. Ön az alkotó és a tulajdonos, vagy rendelkezik a szükséges licencekkel, jogokkal, beleegyezésekkel, felhatalmazásokkal és engedélyekkel ahhoz, hogy felhasználhassa ezeket és felhatalmazzon minket, a Webhelyet és a Webhely más felhasználóit arra, hogy a Hozzájárulásokat a Webhely és ezen Felhasználási Feltételek által meghatározott módon felhasználhassuk.
 3. Rendelkezik minden egyes a Hozzájárulásában azonosítható személy beleegyezésével, elengélyezésével és / vagy írásbeli engedélyével, hogy minden azonosítható személy nevét vagy képét felhasználhassa a Webhely Felhasználói Feltételeinek megfelelően.
 4. Hozzájárulásai nem hamisak, pontatlanok vagy félrevezetőek.
 5. Hozzájárulásai nem kéretlen vagy jogosulatlan reklámok, promóciós anyagok, piramis sémák, lánclevelek, spamek, tömeges levelek vagy más jellegű megkeresések.
 6. Hozzájárulásai nem trágár, udvariatlan, szemérmetlen, vulgáris, erőszakos, zaklató, rágalmazó vagy kellemetlen jellegűek (az általunk meghatározottak szerint).
 7. Hozzájárulásai nem nevetnek ki, gúnyolnak, kicsinyítenek, félemlítenek meg és nem bántalmaznak senkit.
 8. Hozzájárulásait nem arra használja, hogy más személyeket zaklasson vagy megfenyegessen (e fogalmak jogi értelmében), és hogy egy adott személy vagy embercsoport ellen elkövetett erőszakot támogassa.
 9. Hozzájárulásai nem sértenek semmilyen jogerős törvényt, rendeletet vagy szabályt.
 10. Hozzájárulásai nem sértik harmadik fél adatvédelmi vagy nyilvánossági jogait. 11.Hozzájárulásai nem tartalmaznak olyan anyagot, amely személyes adatokat kér 18 éven aluliaktól, vagy szexuális vagy erőszakos módon kihasználja a 18 év alatti személyeket.
 11. Hozzájárulásai nem sértik a gyermekpornográfiával kapcsolatos hatályos törvényeket, és nem céljuk a kiskorúak egészségének vagy jólétének károsítása. 13.Hozzájárulásai nem tartalmaznak semmiféle sértő megjegyzést, amelyek a fajhoz, a nemzeti származáshoz, a nemhez, a szexuális preferenciákhoz vagy a fizikai fogyatékossághoz kapcsolódnak.
 12. Hozzájárulásai nem sértik, és nem hivatkoznak olyan anyagra, amely sérti a jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezését, vagy bármely jogerős törvényt vagy rendeletet.

A Webhely bármilyen, a fenti rendelkezéseket megsértő használata megsérti a jelen Felhasználási Feltételeket, és többek között megszüntetheti vagy felfüggesztheti az Ön Webhely használatához való jogát.

MOBILALKALMAZÁS LICENC

Licenc

Ha mobilalkalmazáson keresztül jut el a Webhelyhez, akkor visszavonható, nem kizárólagos, nem átruházható és korlátozott jogot biztosítunk a mobilalkalmazás telepítésére és használatára az Ön tulajdonában vagy irányításában álló vezeték nélküli elektronikus eszközökön, valamint a mobilalkalmazáshoz való hozzáféréshez és használathoz, szigorúan a jelen Felhasználási Feltételekben szereplő mobilalkalmazási licenc feltételeinek megfelelően. Nem szabad: (1) dekompilálnia, megfordítania, szétszednie, megkísérelnie a forráskód levezetését vagy az alkalmazás feltörését (2) elvégeznie az alkalmazás bármilyen módosítását, adaptálását, fejlesztését, fordítását; (3) megsértenie az alkalmazáshoz való hozzáféréssel vagy annak használatával kapcsolatos alkalmazandó törvényeket vagy szabályozásokat; (4) eltávolítania, megváltoztatnia vagy elrejtenie bármely tulajdonjogi közleményt (beleértve a szerzői jogi vagy védjeggyel kapcsolatos közleményeket), amelyeket mi vagy az alkalmazás licencadói tettünk közzé; (5) az alkalmazást bármely jövedelemtermelő tevékenységre, kereskedelmi vállalkozásra vagy más célra használnia, ami nem az alkalmazás célja; (6) az alkalmazást elérhetővé tenni olyan hálózaton vagy más környezetben, amely lehetővé teszi több eszköz vagy felhasználó egyidejű elérését vagy használatát; (7) az alkalmazást olyan termék, szolgáltatás vagy szoftver létrehozására használni, amely közvetlenül vagy közvetve versenyképes vagy bármilyen módon helyettesíti az alkalmazást; (8) az alkalmazást automatizált lekérdezések küldésére használni bármely weboldalra vagy kéretlen kereskedelmi e-mailek küldésére; vagy (9) bármilyen tulajdonjogi információt, interfészt vagy egyéb szellemi tulajdonunkat felhasználni bármely alkalmazás, kiegészítő vagy eszköz tervezéséhez, fejlesztéséhez, gyártásához vagy terjesztéséhez.

Apple és Android készülékek

A következő feltételek érvényesek, amikor az Apple Store-ból vagy a Google Playből (mindegyik "Alkalmazás-viszonteladó") beszerzett mobilalkalmazást használja a Webhelyhez való hozzáféréshez: (1) A mobilalkalmazásunkhoz adott licenc egy átruházható licencre korlátozódik az alkalmazás használatára olyan eszközön, amely adott esetben az Apple iOS vagy Android operációs rendszereket használja, és az Alkalmazás Forgalmazó vonatkozó szolgáltatási feltételeiben megállapított használati szabályokkal összhangban van; (2) mi vagyunk felelősek a mobilalkalmazással kapcsolatos karbantartási és támogatási szolgáltatások nyújtásáért, a jelen Felhasználási Feltételekben szereplő mobilalkalmazási licenc feltételeiben és az alkalmazandó jogszabályokban előírtak szerint, és Ön tudomásul veszi, hogy az egyes alkalmazásokhoz a forgalmazó nem köteles karbantartási és támogatási szolgáltatásokat nyújtani a mobilalkalmazás tekintetében; (3) Abban az esetben, ha a mobilalkalmazás nem felel meg a vonatkozó garanciának, értesítheti az adott Alkalmazás Forgalmazóját, és az Alkalmazás Disztribútorját, és a mobilalkalmazás feltételeinek és irányelveinek megfelelően visszatérítheti a vételárat, ha fizetett a mobilalkalmazásért, és az alkalmazandó törvény által megengedett legnagyobb mértékben az Alkalmazás Forgalmazójának semmilyen más garanciális kötelezettsége nincs a mobilalkalmazással kapcsolatban; (4) Ön elfogadja és szavatolja, hogy (i) nem olyan országban tartózkodik, ahol az Egyesült Államok kormányának embargója van, vagy amelyet az Egyesült Államok kormánya "terrorizmust támogató" országként jelöl meg, és (ii) nem szerepel az Egyesült Államok kormányának tiltott vagy korlátozott felek listáján; (5) A mobilalkalmazás használatakor be kell tartania az illetékes harmadik feltételeit, például, ha VoIP-alkalmazása van, akkor nem szabad megsértenie a vezeték nélküli adatszolgáltatási szerződést a mobilalkalmazás használatával; és (6) tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Alkalmazás Viszonteladói haszonélvező harmadik felei a jelen Felhasználási Feltételekben szereplő mobilalkalmazási licenc feltételeinek, és minden Alkalmazás Viszonteladójának joga van (és elfogadja) a jelen Felhasználási Feltételekben szereplő mobilalkalmazási licenc feltételeinek érvényesítésére Önnel, mint haszonélvező harmadik féllel szemben.

BEKÜLDÉSEK

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ön által nekünk beküldött bármilyen kérdés, észrevétel, javaslat, ötlet, visszajelzés vagy más információ a Webhellyel kapcsolatban ("Beküldések") nem bizalmas, és kizárólagos tulajdonunkká válik. A kizárólagos jogok, beleértve az összes szellemi tulajdonjogot, tulajdonunkban lesznek, és jogosultak leszünk ezen Beküldések korlátlan felhasználására és terjesztésére bármilyen jogi, kereskedelmi vagy egyéb célra, az Ön tudomásulvétele vagy kártérítés nélkül. Ön ezzel lemond az ilyen Beküldésekhez fűződő minden erkölcsi jogáról, és ezáltal garantálja, hogy az ilyen Beküldéseket Ön készítette, vagy hogy Önnek joga van ilyen Beküldéseket benyújtani. Ön elfogadja, hogy az Ön Beküldéseihez fűződő tulajdonjogok állítólagos vagy tényleges megsértése vagy azokkal való visszaélése miatt nem fordulhat ellenünk.

WEBHELY ÉS HARMADIK FELEK TARTALMAI

A Webhely tartalmazhat (vagy elküldhet a Webhelyen keresztül) linkeket más webhelyekre ("Harmadik Felek Weboldalai"), valamint cikkeket, fényképeket, szöveget, grafikákat, képeket, rajzokat, zenékett, hangfájlokat, videókat, információkat, alkalmazásokat, szoftvereket és egyéb tartalmakat, amelyek harmadik felektől származnak vagy harmadik felek tulajdona ("Harmadik Felek Tartalmai"). Az ilyen harmadik felek weboldalai és harmadik felek tartalmái nincsenek megvizsgálva, felügyelve vagy ellenőrizve pontosságunk, megfelelőségünk vagy teljességünk szempontjából, és nem vagyunk felelősek semmilyen harmadik fél webhelyéért, amelyet a Webhelyen keresztül el lehet érni, vagy harmadik fél által közzétett bármely tartalomért a Webhelyen, beleértve a Harmadik Fél Webhelyeinek vagy a Harmadik Fél Tartalmának pontosságát, sértő jellegét, véleményét, megbízhatóságát, adatvédelmi gyakorlatát vagy egyéb irányelveit. A harmadik felek weboldalainak és tartalmainak használalatához való jogosultságot nem a mi határozzuk meg. Ha úgy dönt, hogy elhagyja a Webhelyt, és belép a Harmadik fél Webhelyére, vagy a harmadik fél bármely tartalmát használja vagy telepíti, akkor ezt saját felelősségére teszi, és tudnia kell, hogy a jelen Felhasználási Feltételek már nem érvényesek. Olvassa el ezek az oldalak feltételeit és irányelveit, beleértve az adatvédelmi és adatgyűjtési gyakorlatokat, vagy minden információt bármely olyan alkalmazással kapcsolatban, amelyet Ön használ vagy letölt a Webhelyről. Bármely vásárlás, amelyet harmadik fél weboldalán hajt végre, más weboldalakon és más vállalatokon keresztül történik, és nem vállalunk felelősséget az olyan vásárlásokkal kapcsolatban, amelyek kizárólag Ön és az adott harmadik fél között vannak. Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy mi nem felelünk a harmadik felek weboldalain kínált termékekért vagy szolgáltatásokért, és nem érhet minket vád vagy támadás az ilyen termékek vagy szolgáltatások vásárlása által okozott elégedetlenségek vagy károk miatt. Továbbá nem vállalunk felelősséget az Ön és a harmadik fél közötti interkackiókból elszenvedett veszteségekért vagy a Harmadik Fél Tartalmából származó károkért, vagy a harmadik fél weboldalával kapcsolatos bármilyen panaszért.

HIRDETŐK

Lehetővé tesszük a hirdetők számára, hogy hirdetéseiket és egyéb információkat megjelenítsenek a Webhely bizonyos területein, például az oldalsávon vagy a banneron. Ha Ön hirdető, akkor teljes felelősséget kell vállalnia a Webhelyen elhelyezett hirdetésekért és a Webhelyen nyújtott szolgáltatásokért, vagy az ezen hirdetéseken keresztül értékesített termékekért. Továbbá hirdetőként Ön szavatolja és kijelenti, hogy rendelkezik minden joggal és felhatalmazással a webhelyen történő hirdetések elhelyezéséhez, ideértve, de nem kizárólagosan, a szellemi tulajdonjogokat, a nyilvánossági és a szerződésesi jogokat. Egyszerűen csak biztosítjuk a helyet az ilyen hirdetések elhelyezéséhez, és nincs más kapcsolatunk a hirdetőkkel.

OLDALKEZELÉS

Fenntartjuk a jogot, de nem a kötelezettséget, hogy: (1) megfigyeljük, hogy a Webhelyt a jelen Felhasználási Feltételei meg vannak-e sértve; (2) megfelelő jogi lépéseket tegyünk minden olyan személlyel szemben, aki saját belátásunk szerint megsérti a törvényt vagy a jelen Felhasználási Feltételeket, ideértve, de nem kizárólagosan, az ilyen felhasználó feljelentését a hatóságoknak; (3) saját belátásunk szerint és korlátozás nélkül elutasíthatjuk, korlátozhatjuk vagy eltilthatjuk (a technikailag lehetséges mértékben) minden Hozzájárulását vagy annak bármely részét; (4) saját belátásunk szerint figyelmeztetés vagy felelősség nélkül eltávolíthatunk a Webhelyről vagy letilthatunk minden olyan fájlt és tartalmat, amely túlméretezett vagy bármilyen módon terhet jelent a rendszereink számára; és (5) egyéb módokon kezeljük a Webhelyet, hogy megvédje jogainkat és tulajdonunkat, és megkönnyítse a Webhely megfelelő működését. Az Ön adatainak védelme és biztonsága fontosak számunkra. Tekintse meg Adatvédelmi Szabályzatunkat: https://www.ajanlatok365.hu/privacy-policy. A Webhely használatával elfogadja az Adatvédelmi Szabályzatunkat, amelyet a jelen Felhasználási Feltételek tartalmaz. Felhívjuk figyelmét, hogy a Webhelyet Argentínában üzemeltetik. Ha a világ bármely más régiójáról lép be a Webhelyre, ahol olyan törvények vagy egyéb követelmények vannak, amelyek a személyes adatok gyűjtését, felhasználását vagy nyilvánosságra hozatalát szabályozzák, és amelyek eltérnek az argentin jogerős törvényektől, akkor a Webhely folyamatos használatával Ön továbbítja az adatokat Argentínába, és vállalja, hogy adatait Argentínába továbbítja és ott feldolgozzák azokat.

IDŐTARTAM ÉS MEGSZŰNÉS

A jelen Felhasználási Feltételek teljes mértékben érvényben maradnak, amíg Ön a Webhelyet használja. A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÁS RENDELKEZÉSEINEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL FENNTARTJUK A JOGOT, HOGY ELŐZETES FIGYELMEZTETÉS ÉS FELELŐSSÉG NÉLKÜL MEGVONJUK A FELHASZNÁLÓT A WEBHELY HASZNÁLATÁNAK JOGÁTÓL (BELEÉRTVE AZ EGYES SZEMÉLYEK LETILTÁSÁT IP CÍM ALAPJÁN) BÁRMILYEN OKBÓL VAGY OK NÉLKÜL. MEGVONHATJUK ÖNT A WEBHELYEN VALÓ RÉSZVÉTELTŐL ÉS ELTÁVOLÍTHATUNK MINDEN ÖN ÁLTAL KÖZZÉTETT TARTALMAT VAGY INFORMÁCIÓT, BÁRMIKOR, FIGYELMEZTETÉS ÉS ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL, SAJÁT BELÁTÁSUNK SZERINT. Ha bármilyen okból megszüntetjük vagy felfüggesztjük felhasználó fiókját, akkor tilos újból regisztrálnia és új fiókot létrehoznia a nevén, egy kölcsönvett vagy feltételezett néven, vagy egy harmadik fél nevén, még akkor is, ha Ön esetleg a harmadik fél nevében regisztrálna. A felhasználói fiók megszüntetése vagy felfüggesztése mellett fenntartjuk a jogot a megfelelő jogi lépések megtételére, ideértve, de nem kizárólag, a polgári, büntetőjogi és bírósági eljárások kérvényezését.

MÓDOSÍTÁSOK ÉS BEAVATKOZÁSOK

Fenntartjuk a jogot, hogy a Webhely tartalmát bármikor, bármilyen okból, saját belátásunk szerint, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk, módosítsuk vagy töröljük. Azonban semmilyen információt nem vagyunk kötelesek frissíteni a webhelyünkön. Fenntartjuk a jogot, hogy a teljes Webhelyet vagy egy részét előzetes értesítés nélküli bármikor módosítsuk vagy megszüntessük. Nem vagyunk felelősek sem Ön, sem harmadik fél felé semmilyen módosításért, árváltozásért, a Webhely felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.

Nem tudjuk garantálni, hogy a Webhely mindig elérhető lesz. Megjelenhetnek hardveres, szoftveres vagy egyéb problémák, vagy a Webhelynek karbantartásra lesz szüksége, ami kiesést, késést vagy hibákat eredményezhet. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor vagy bármilyen okból megváltoztassuk, felülvizsgáljuk, frissítsük, felfüggesszük, leállítsuk vagy módosítsuk a Webhelyet, anélkül, hogy értesítenénk Önt. Ön elfogadja, hogy nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért, kárért vagy kellemetlenségért, amelyet a webhely leállása vagy megszakadása okozott, és emiatt nem bírt hozzáférni a Webhelyhez vagy tartalmaihoz. A jelen Felhasználási Feltételekben semmi nem kötelezhet minket arra, hogy karbantartsuk a Webhelyet, vagy javításokat, frissítéseket végezzünk el a Webhelyen.

JOGERŐS TÖRVÉNYEK

Ezeket a Felhasználói Feltételeket USA törvényeinek megfelelően vannak szabályozva és kezelve. Az We Are 365 LLC és Ön visszavonhatatlanul egyetértenek abban, hogy az USA bíróságok kizárólagos hatáskörrel rendelkeznek a jelen Felhasználói Feltételekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita rendezésére.

KONFLIKTUSKEZELÉS

Ön vállalja, hogy visszavonhatatlanul az USA bíróságok hatáskörébe irányítja a Felhasználói Feltételek által létrehozott kapcsolathoz fűződő minden vitát. A Catalogos 365 fenntartja azt a jogot is, hogy eljárást indítson annak az országnak a bíróságán, ahol az Ön lakhelye van, vagy ha a jelen Felhasználói Feltételeket az Ön szakmájara vagy szakmai tevékenységére hatnak ki, akkor az Ön lakóhelye szerinti államban.

HIBAJAVÍTÁS

A Webhelyen megjelenhetnek olyan információk, amelyek tipográfiai hibákat, pontatlanságokat vagy hiányosságokat tartalmaznak, beleértve az elírást, az árak pontatlanságát, a termékek elérhetőségéet és egyéb információkat. Fenntartjuk a jogot az esetleges hibák, pontatlanságok vagy hiányosságok kijavítására, valamint a Webhelyen található információk bármikor történő megváltoztatására vagy frissítésére, előzetes értesítés nélkül.

FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

A WEBHELY A PILLANATNYI ÁLLAPOTÁBAN VAN BIZTOSÍTVA ÉS AHOGY ELÉRHETŐ. ÖN VÁLLALJA A KOCKÁZATOT A WEBHELYÜNKKEL ÉS A SZOLGÁLTATÁSAINKKAL JÁRÓ HASZNÁLATÉRT. A TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN NEM VÁLLALUNK GARANCIÁT AZ WEBHELY ÖN ÁLTAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG, AZ ELADHATÓSÁG ÉS A MEGFELELŐSÉG GARANCIÁJÁT. SEMMILYEN GARANCIÁT NEM VÁLLALUNK A WEBHELYEN LÉVŐ TARTALMAK PONTOSSÁGÁÉRT VAGY TELJESSÉGÉÉRT, VAGY AZOK A TARTLAMAK PONTOSSÁGÁÉRT ÉS TELJESSÉGÉÉRT, AMELYEK A WEBHELYEN MEGJELENNEK, ÉS NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET (1) SEMMILYEN HIBÁÉRT VAGY KÁRÉRT A VÁRATLAN TARTALMAK MIATT (2) SZEMÉLYI TARTALMAK KÁROSODÁSÁÉRT (2) A MI WEBHELYÜNKHÖZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBŐL SZÁRMAZÓ TULAJDONOKÉRT (3) A BIZTONSÁGOS SZERVEREINK HASZNÁLATÁÉRT VAGY AZOKHOZ VALÓ FELHATALMAZATLAN HOZZÁFÉRÉSÉRT ÉS / VAGY MINDEN OTT TÁROLT SZEMÉLYES ÉS PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓÉRT (4) A WEBHELYRE TÖRTÉNŐ VAGY ARRÓL TÖRTÉNŐ ÁTIRÁNYÍTÁS SORÁN MEGJELENŐ FÉLBESZAKÍTÁSOKÉRT VAGY MEGSZŰNÉSEKÉRT (5) BÁRMILYEN HIBÁÉRT, VÍRUSÉRT, TROYAN VÍRUSÉRT, VAGY AMIT HARMADIK FÉL TOVÁBBÍTOTT AZ OLDALRA, ÉS / VAGY (6) SEMMILYEN HIBÁÉRT VAGY KIMARADÁSÉRT A TARTALOMBAN ÉS AZ ANYAGOKBAN VAGY A MEGOSZTOTT, FELTÖLTÖTT VAGY MÁSHOGY ELÉRHETŐVÉ TETT TARTALMAKBÓL EREDŐ KÁROKÉRT. NEM GARANTÁLUNK, HAGYJUK JÓVÁ, VAGY VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET HARMADIK FÉL ÁLTAL HIRDETETT VAGY MÁSHOGY KÖZZÉTETT TERMÉKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSÉRT, SEMMILYEN HIPERHIVATKOZÁSOS WEBOLDALÉRT, MÉG NEM KÖZZÉTETT WEBOLDALÉRT, MI ÁLTALUNK MÉG NEM KÖZZÉTETT MOBILALKALMAZÁSÉRT. NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET AZ ÖN ÉS EGY TERMÉKET VAGY SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ HARMADIK FÉL KÖZÖTTI TRANZAKCIÓKÉRT SEM. MINDEN PLATFORMON VAGY KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ TERMÉK- VAGY SZOLGÁLTATÁS MEGVÁSÁRLÁSAKOR A SAJÁT ÍTÉLŐKÉPESSÉGE SZERINT KELL DÖNTENIE.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉS SEMMILYEN FELTÉTEL ALATT NEM LEHETÜNK FELELŐSEK MI VAGY AZ IGAZGATÓINK, AZ ALKALMAZOTTJAINK VAGY A HARMADIK FELEK BÁRMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES, BÜNTETŐ, BALESETI VAGY SPECIÁLIS KÁRÉRT, AMI ÖNT ÉRI A WEBHELY HASZNÁLATA SORÁN, MÉG AKKOR SEM, HA ÉRTESÜLTÜNK AZ ILYEN KÁROK LEHETSÉGESSÉGÉRŐL. KÁRTÉRÍTÉS

Ön vállalja, hogy megvéd, kárpótól és ártalmatlannak tart minket, beleértve leányvállalatainkat, valamint az összes illetékes tisztviselőt, ügynököt, partnert és alkalmazottat bármilyen veszteségtől, kártól, felelősségtől vagy követeléstől, beleértve a jogi képviselők díjait is, a következők miatt: (1) a Webhely használata; (2) a jelen Felhasználási Feltételek megszegése; (3) a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott nyilatkozatok és garanciák megsértése; (4) harmadik fél jogainak megsértése, beleértve - de nem kizárólag - a szellemi tulajdonjogokat; vagy (5) nyilvánvalóan káros cselekmény a Webhely bármely más felhasználójával szemben, akivel a Webhelyen keresztül lépett kapcsolatba. A fentiek ellenére fenntartjuk a jogot, hogy az Ön költségére kizárólagos védelmet és irányítást vállaljunk minden olyan ügyben, amelyért nekünk kártalanítania kell, és vállalja, hogy az ön költségvetését fehlasználva együttműködik velünk az ilyen követelések védelmében. Megfelelő erőfeszítéseket teszünk arra, hogy értesítsük Önt minden olyan követelésről, cselekményről vagy eljárásról, amelyre ez a díj vonatkozik, amikor tudomásunkra kerül.

FELHASZNÁLÓI ADATOK

Megőrzünk bizonyos adatokat, amelyeket Ön továbbít a Webhelyre a Webhely teljesítményének irányítása érdekében, valamint a Webhely használatából származó adatokat is. Bár rendszeresen biztonsági másolatot készítünk az adatokról, kizárólag Ön felel minden adatért, amelyet továbbít, vagy amely a Webhely használatával végzett tevékenységéhez kapcsolódik. Ön elfogadja, hogy nem vállalunk felelősséget az ilyen adatok elvesztéséért vagy megsérüléséért, és ezennel lemond minden, az ilyen adatok elvesztéséből vagy megsérüléséből eredő fellépési jogáról.

KOMMUNIKÁCIÓK, TRANZAKCIÓK ÉS ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSOK

A Webhely látogatása, az e-mail küldése nekünk és az online űrlapok kitöltése számítanak elektronikus kommunikációnak. Ön elfogadja az elektronikus kommunikáció befogadását, és elfogadja, hogy minden olyan megállapodás, közlemény, közzététel és egyéb kommunkáció, amelyet elektronikus úton, e-mailben és a Webhelyen továbbítunk Önnek, megfelel minden jogi követelménynek, miszerint az ilyen kommunikáció írásban történik. ÖN BELEEGYEZIK AZ ALÁÍRÁSOK, SZERZŐDÉSEK, MEGRENDELÉSEK, EGYÉB ELEKTRONIKUS FELJEGYZÉSEK ÉS ELEKTRONIKUSAN TOVÁBBÍTOTT KÖZLEMÉNYEK, SZABÁLYZATOK, TRANZAKCIÓ ADATOK HASZNÁLATÁBA ÉS FOGADÁSÁBA, AMIKET MI TOVÁBBÍTUNK VAGY A WEBHELYEN KERESZTÜL LETTEK TOVÁBBÍTVA. Ön ezennel lemond minden olyan jogról vagy követelményről, amely bármely joghatóságban törvény, rendelet, szabály vagy más törvény alapján megköveteli az eredeti aláírást vagy a nem elektronikus iratok átadását vagy megőrzését, vagy fizetések továbbítását bármilyen okból az elektronikus médiát kivéve.

MÁSOK

A jelen Felhasználási Feltételek és az általunk a Webhelyen közzétett, vagy a Webhelyre vonatkozó irányelvek vagy működési szabályok a teljes megállapodást és egyetértést alkotják Ön és mi köztünk. A jelen Felhasználási Feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének gyakorlásának vagy érvényesítésének mi általunk történő elmulasztása nem érvényteleníti az ilyen jogokat vagy rendelkezéseket. A jelen Felhasználási Feltételek a törvény által megengedett legteljesebb hatással és érvényességgel bírnak. Bármikor átruházhatunk másokra bármilyen vagy minden jogunkat vagy kötelezettségünket. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért, kárért, késedelemért vagy tétlenségért, amelyet ésszerű ellenőrzésünkön kívül eső okok okoztak. Ha a jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezését vagy annak egy részét törvénytelennek, érvénytelennek vagy alkalmazhatatlannak találják, akkor az a rendelkezés vagy annak egy része elválaszthatónak tekintendő a jelen Felhasználási Feltételektől, és nem befolyásolja a fennmaradó részek érvényességét és alkalmazhatóságát. A jelen Felhasználási Feltételek értelmében vagy a Webhely használatának eredményeként nincsen vegyes vállalati, partnerségi, foglalkoztatási vagy ügynöki kapcsolat Ön és mi köztünk. Ön elfogadja, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogja ellenünk felhasználni. Ön ezennel lemond minden olyan védelméről, amely a jelen Felhasználási Feltételek elektronikus formája alapján fennállhat, és a Felhasználási Feltételek a felek általi érvényesítés céljából történő aláírásának elmulasztása alapján.

LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA

A Webhellyel kapcsolatos panaszok orvoslása érdekében vagy a Webhely használatával kapcsolatos további információkért forduljon hozzánk a következő címen:

We Are 365 LLC 800 SE 4th Avenue, Hallandale Beach, FL 33009 United States hello+hu@weare365.io

Copyright © 2024 Ajanlatok 365 .Minden jog fenntartva. Tilos a szövegek másolása és felhasználása előzetes írásos megegyezés nélkül. A termékek fotói, képei és katalógusai csak szemléltető célokra szolgálnak. Az akciós árak a weboldalon feltüntetett hivatalos forgalmazóktól származnak. Az ajánlatok a lejárati dátumig vagy a készlet erejéig érvényesek. Ez a weboldal célja tájékoztató jellegű és nem lehet felhasználni a termékek megszerzéséhez. Az árak változóak lehetnek a lokációtól függően.